Aktualizácia: v piatok 6.12.2019 plánovaná dovolenka,
v neodkladných prípadoch Vás vybaví
MUDr. Bátovský na 4. poschodí na poliklinike.