Aktualizácia: v piatok 28.2.2020 plánovaná dovolenka,
v neodkladných prípadoch Vás vybaví
MUDr. Bátovský na 4. poschodí na poliklinike. oznam