Aktualizácia:

 

 

28.7.- 31.7.2020  dovolenka,
v neodkladných prípadoch Vás vybaví
MUDr. Devátová na 4. poschodí na poliklinike.