Sme neštátna gynekologická ambulancia, ktorá poskytuje starostlivosť o ženy podľa najnovších odporúčaní a vedeckých poznatkov. Kvalitné služby sa snažíme poskytovať v čo najkratšom čase a podľa možnosti bez čakania. Máme dlhoročnú prax na gynekologicko-pôrodníckom oddelení v medicínskom odbore gynekológia a pôrodníctvo. Zároveň v našej ambulancii používame najmodernejšiu prístrojovú techniku.

  • Gynekologická ambulancia
  • Poradňa pre tehotné
  • Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve
  • Ambulancia pediatrickej gynekológie


Registrácia nových pacientiek:
prísť do ambulancie s kartičkou poistenca, ostatné informácie dostanete pri návšteve ambulancie

Zmluvné poisťovne:

  • Všeobecná zdravotná poisťovňa
  • Dôvera
  • Union