• Štandardné gynekologické vyšetrenie (možnosť použiť jednorazové zrkadlá)
  • Onkocytologické vyšetrenie – ster z krčka maternice na zachytenie predrakovinových zmien
    možnosť LBC (liquid based cytology)
  • Očkovanie proti rakovine krčka maternice
  • Výter z pošvy a krčka maternice na mikrobiologické vyšetrenie
  • Gynekologický ultrazvuk (SONO) brušnou i vnútropošvovou sondou
  • Poradňa pre tehotné
  • Ultrazvukové vyšetrenie plodu vrátane možnosti 3D/4D vyšetrenia, vyšetrenie placentárnych prietokov od 36. týždňa tehotnosti
  • Kardiotokografické vyšetrenie
  • Kvalifikovaná starostlivosť v odbore pediatrická gynekológia (dievčatá od 0 do 15 rokov veku) vrátane vaginoskopického vyšetrenia

Pozn.: hrubo vytlačené výkony sú nadštandardné, nehradené zdravotnou poisťovňou

Objednávanie