Vyšetrenie plodu 3D/4D je možné počas celej gravidity, optimálne v 22.-30. týždni tehotnosti. Umožňuje sledovať bábätko v maternici v reálnom čase a trojrozmernom priestore. Úspech samotného vyšetrenia veľmi závisí od aktuálnej polohy bábätka a samotnej echogenity tehotnej (problematické sú pacientky s nadváhou).

Je možnosť záznamu na DVD, USB alebo vyhotovenie fotky.

Je to nadštandardné vyšetrenie, nie je hradené zdravotnou poisťovňou. Vykonávame ho vo vopred dohodnutom termíne mimo termínu bežnej poradne pre tehotné.