Preventívna starostlivosť podľa zákona NR SR č. 661/2007. Zahŕňa ženy vo veku od 18 rokov alebo prvého tehotenstva, vekovo neobmedzene.

Periodicita: jedenkrát ročne

Zoznam výkonov:

  • Podrobná anamnéza, odborné poradenstvo a poučenie
  • Komplexné gynekologické vyšetrenie vrátane vyšetrenia prsníkov
  • Onkocytologický ster. Prvé dva odbery cytológie v ročnom intervale. V prípade negativity týchto sterov pokračovať v odbere cytológie v 3-ročnom intervale
  • Ultrasonografia transabdominálna, abdominálna
  • Ultrasonografia prsníkov raz za 2 roky do 40. veku života ženy
  • Mamografia prsníkov od 40. do 69. roku života jedenkrát za 2 roky