Prenatálne poradne u tehotných žien sa vykonávajú raz mesačne do 34. týždňa a následne v týždenných intervaloch až do termínu pôrodu. Zamerané sú na sledovanie stavu matky a plodu.

Frekvencia kontrol pri patologickom priebehu tehotenstva sa stanoví podľa potreby.

Sonografické počas tehotnosti:

  • 10.-13. týždeň tehotnosti: zistenie veľkosti gravidity, lokalizácie, početnosti.
  • 20. týždeň tehotnosti: vyhľadávania vrodených vývojových chýb plodu.
  • 30. týždeň tehotnosti - posúdenie uloženia plodu v maternici a veľkosti plodu.

Vyšetrenie krvi počas tehotnoti:

  • Vyšetrenie krvnej skupiny a Rh faktora, kompletný krvný obraz, BWR (syfilis), HBsAg (hepatitída B), HIV, protilátok proti toxoplazmóze, proti rubeole, prípadne ďalších biochemických parametrov v závislosti od klinického stavu a subjektívnych ťažkostí
  • Odber krvi na prenatálny skríning vrodených vývojových chýb v I. a II. Trimestri (16. týždeň tehotnosti)
  • Orálny glukózový test na vyhľadávanie cukrovky v tehotnosti: 24. - 28. týždeň
  • Odber steru z pošvy v 36. týždni tehotnosti na záchyt beta hemolytického streptokoka
  • Kontrola tlaku, moču, hmotnosti a od 20. týždňa tehotnosti aj oziev plodu v každej poradni, vyšetrenie placentárnych prietokov od 36. týždňa tehotnoti