Lekár: MUDr. Iveta Ďurovská

  • 1993 - Jeseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine
  • 1996 - Atestácia z gynekológie a pôrodníctva I. stupňa
  • 2001 - Atestácia z gynekológie a pôrodníctva II. stupňa
  • 2004 - Atestácia z pediatrickej gynekológie
  • Kurz - Ultrazvukové vyšetřování v gynekologii dětí a dospívajících


Setra: Bc Angelika Rajčáková

  • Stredná zdravotnícka škola Nové Zámky
  • Pomaturitné štúdium - odbor ženská sestra Bratislava
  • Diplomovaná pôrodnícka asistencia - Bratislava
  • Intenzívna starostlivosť v gynekológii a pôrodníctve - SZU Bratislava
  • Ošetrovateľstvo, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety Bratislava